wpisz słowo:   
 Niedziela,  1 Listopada 2020
 
 
A  A  A
2020-11-01
Wszystkich Świętych
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-07-28
 Informacja - RAP STACJA WOLSZTYN FESTIWAL

Szanowni Państwo,

 

Informuję, iż tegoroczna impreza „RAP STACJA WOLSZTYN FESTIVAL” w zaproponowanym przez Organizatora terminie, tj. w dniach 31.07-1.08.2020 r. nie odbędzie się. Moja decyzja o odmowie zezwolenia na organizację tej masowej imprezy opiera się na niespełnieniu przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa i zagrożeniu dla zdrowia jakie niesie ze sobą organizacja imprezy zarówno dla jej uczestników jak i mieszkańców Gminy Wolsztyn – Covid-19.


Wniosek Organizatora dotyczący wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej pn. „RAP STACJA WOLSZTYN FESTIWAL” wpłynął od Urzędu Miejskiego w Wolsztynie 15 lipca 2020 r. W dniu 22 lipca 2020 r. Organizator przedłożył wymagane prawem opinie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie i Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie. Pierwsza z opinii była pozytywna, natomiast dwie pozostałe – opinie Sanepidu i Policji – były negatywne. Organizator był zobowiązany zgodnie z przepisami przedstawić także opinię dysponenta zespołów ratownictwa medycznego tj. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, lecz nie spełnił tego obowiązku. Przedstawił natomiast pismo p.o. Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, w którym informował on, że wolsztyński szpital absolutnie nie jest w obecnej chwili przygotowany do obsługi uczestników imprezy masowej. W związku z powyższym, przy zwiększonej ilości zachorowań lub urazów, co w przypadku imprezy masowej jest bardzo prawdopodobne, może dojść do paraliżu bezpieczeństwa medycznego zarówno personelu jak i pacjentów.


Szczególnie istotna dla odmowy zezwolenia na organizację imprezy masowej „RAP STACJA WOLSZTYN FESTIVAL” była negatywne opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, dotycząca bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Sanepid w swym uzasadnieniu wskazuje, iż ze względu na występujący w Polsce stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 impreza nie powinna być organizowana z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego. Zagrożenia tego nie można bagatelizować.  Zwrócić  przy tym należy uwagę, że charakter imprezy (muzyczna z miejscami stojącymi) powoduje, że zdecydowana większość uczestników skoncentrowana będzie na bardzo ograniczonej przestrzeni (pod sceną), gdzie zachowanie  zasad dystansu społecznego (5 metrów na osobę) jest niemożliwe, podobnie jak skuteczne wyegzekwowanie przez Organizatora zasłanianie okolic ust i nosa przez uczestników. Wobec wskazanych potencjalnych trudności rodzi to wątpliwość, czy Organizator rzeczywiście zapewni realizację ograniczeń opisanych w § 7 ust. 1, pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1066 ze zm.).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie podkreślił, iż Organizator w dokumentacji dołączonej do wniosku nie wskazał: lokalizacji punktów do dezynfekcji rąk, które ze względu na stan epidemii są niezbędne; zabezpieczenia sanitarno-epidemiologiczne jakie będą stosowane w punktach gastronomicznych ani kto jest odpowiedzialny za stan sanitarno-higieniczny tych punktów; procedur postępowania Organizatora w razie, gdy uczestnicy nie będą przestrzegać zachowania odległości od innych uczestników przy obowiązku zakrywania ust i nosa, zwłaszcza wobec zagęszczenia uczestników pod sceną.
We wniosku nie opisano także w jakie środki ochrony indywidualnej będzie wyposażony personel i obsługa, jak również nie wskazano miejsca izolacji dla osób, u których będą stwierdzone objawy choroby Covid-19.


Szanowni Państwo,


Jako Burmistrz Wolsztyna zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych miałem obowiązek wydać albo odmówić wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej w terminie co najmniej 7 dni przed jej planowanym terminem.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe fakty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym między innymi art. 29 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także mając na uwadze negatywne opinie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny odmówiłem wydania zezwolenia na przeprowadzenie w dniach 31 lipca oraz 1 sierpnia 2020 r. imprezy masowej pn. „RAP STACJA WOLSZTYN FESTIWAL”.

Przypomnę, iż w latach poprzednich Gmina Wolsztyn wspierała organizację „RAP STACJA WOLSZTYN FESTIVAL” i zapewniam, że jako samorząd w kolejnych latach nadal chcemy wspierać ten festiwal, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Dzisiejsza, wyjątkowa sytuacja i wynikające z niej konsekwencje zmuszają mnie jednak do odmowy zezwolenia na jego organizację.


Burmistrz Wolsztyna
/-/ Wojciech Lis
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 22
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"