wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  18 Października 2021
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2021-08-19
 Usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz foli rolniczych, siatki, sznurka, itp.

Związek Międzygminny „Obra” w ramach swojej działalności statutowej wspiera, przy współudziale środków zewnętrznych usuwanie wyrobów zawierających azbest (wza) oraz foli rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag, pochodzących z prowadzonej działalności rolniczej. Środki na wspieranie usuwania takich odpadów posiada NFOŚiGW i przyznaje je tym beneficjentom, którzy na ogłoszone konkursy złożyli wnioski, spełniające warunki określone w regulaminie przyznawania pomocy. W latach 2021/22 NFOŚiGW, poprzez fundusze wojewódzkie wspiera usuwanie wza. Niestety warunki te, w oparciu o które można aplikować o środki na usuwanie wza są bardzo niekorzystne zarówno dla Związku jak i większości gmin, w stosunku do wielkości pomocy udzielanej w latach poprzednich. Związek zwrócił się do Zarządu NFOŚiGW z pisemną prośbą o dokonanie takich korekt w przyjętym regulaminie, by pomoc finansowa w postaci dotacji była zdecydowanie wyższa, co pozwoliłoby w efekcie końcowym pozbyć się wza do końca 2032 r. Czekamy na odpowiedź na nasze propozycje. Do tego czasu Związek nie składa wniosku o pomoc finansową oraz nie przyjmuje wniosków od właścicieli nieruchomości na usuwanie wza.


Natomiast jeśli chodzi o folię rolniczą, siatkę, sznurki i big bagi, to wbrew wcześniejszym zapowiedziom program pomocy będzie kontynuowany w latach 2021/2022 na identycznych zasadach jak to miało miejsce w latach 2019/2020. Oznacza to, że  osoby prowadzące działalność rolniczą, w wyniku której powstają folie, siatki, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i big bagi, mogą – o ile są zainteresowane wsparciem – złożyć w Związku Międzygminnym „Obra” stosowny wniosek i zapoznać się z warunkami pomocy. Bardzo ważną informacją będzie wiedza lub prognoza o ilości w kg posiadanych odpadów. Fizyczne usunięcie tych odpadów będzie miało miejsce wiosną 2022 r., oczywiście po pozytywnej ocenie wniosku o pomoc, złożonego przez Związek oraz po rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Zwracamy się zatem do wszystkich zainteresowanych z  prośbą o kontakt ze Związkiem (drogą telefoniczną, mailową lub osobiście) w celu zapoznania się z programem usuwania takich odpadów i ewentualnym zgłoszeniem akcesu do udziału - termin zgłoszenia mija w dniu 10 września br.


Kontakt: e-mail: zmobra@wolsztyn.pl, tel. 68 347 42 70 wew. 23, kom. + 48 539 958 307.
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-08-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silne porywy wiatru.
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-07-14 | Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady i wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-07-09 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-07-08 | Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady i wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-06-29 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-09
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-03
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 48
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2021
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"