Ścieżka rowerowa Stary Widzim - Kębłowo

W dniu 20 lipca 2018 r. odbywają się odbiory techniczne ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim - Kębłowo - wybudowanej w pasie drogi powatowej nr 3813P, szerokość 2,5m, nawierzchnia z betonu asfaltowego i kostki bru (...)

Budżet obywatelski gminy Wolsztyn na 2019 rok

Burmistrz Wolsztyna informuje, iż w dniu 16 lipca br. rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wolsztyn. Mieszkańcy gminy Wolsztyn już po raz drugi będą mogli zadecydować na co rozdysponować część wydatkó (...)

Budowa przedszkola w Obrze

W istniejącym budynku przedszkola zlokalizowano kuchnię wraz z zapleczem kuchennym przeznaczoną do pełnej obróbki żywności, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie dla personelu, pomieszczenia biurowe, kotłownię (...)

Umowa na budowę drogi w Nowej Dąbrowie – PODLAS podpisana

Dnia 29 czerwca 2018 roku Gmina Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolsztyn Anny Prządka, podpisała umowę z konsorcjum w składzie: Lider  INFRAKO (...)

Budowa ścieżki rowerowej Karpicko - Barłożnia Wolsztyńska jeszcze w tym roku

Dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Wolsztyn z Województwem Wielkopolskim oraz Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jeszcze w tym roku będzie realizowana inwestycja pol (...)

Gmina nabyła ponad 2 ha terenu pod miasteczko kolejowe

Aktem notarialnym zawartym w dniu 18 czerwca 2018 roku Gmina Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wolsztyna nabyła od PKP Nieruchomości do zasobu gminnego działki o łącznej powierzchni ponad 2 ha z przeznaczeniem p (...)

Ponad 21 mln dofinansowania dla gminnej spółki - PGK w Wolsztynie

PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie otrzyma dofinansowanie w wysokości 21 694 831 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i unowocześnianie systemów wodno – ściekowych w ramach programu „Modernizacja i ro (...)

Ścieżka rowerowowa Obra - Świętno

W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni o szer. 2m z kruszywa łamanego grub. 15 cm powierzchniowo utrwalona podwójnym spryskiem bitumicznym z grysem granitowym, na warstwie odsączającej z piasku (...)

Umowa podpisana – rusza budowa ulicy Świerkowej w Karpicku

Dnia 5 czerwca 2018 roku Gmina Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolsztyn Anny Prządka, podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową Profit-Bud Janik Ma (...)

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborc&oac (...)

Płatności kartą i telefonem w Urzędzie Miasta

Urząd Miejski w Wolsztynie informuje, że w kasie Urzędu uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej.< (...)

Nowe tereny pod inwestycje w Gminie Wolsztyn

Głównym celem realizowanych przez gminę działań jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Jednym z obszarów wspierania przez nasz samorz (...)

« »