Informacja o stanie epidemiologicznym

7.04.2020  - Aktualne dane dotyczące zakażeń koronawirusem SARS-5oV-2 wywołującym chorobę COVI (...)

Trwa remont ulicy Lipowej w Wolsztynie

Trwa remont ulicy Lipowej czyli realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P – ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odci (...)

Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego we Wroniawach

We Wroniawach trwa budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem. Inwestycja obejmuję budowę zarówno boisko z nawierzchnią z trawy synt (...)

Zintegrowane centrum komunikacyjne w budowie

W dniu 5 lipca 2019 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. W fazie początkowej inwestycji rozebrany został (...)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie

Władze samorządowe Gminy Wolsztyn podjęły działania zmierzające do tego, aby w naszym mieście powstał Środowiskowy Dom Samopomocy. Wniosek na dofin (...)

Około 100 ha pod inwestycje gospodarcze w Gminie Wolsztyn

W dniu 30 grudnia 2019 r. uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Wolsztyn z pr (...)

Chodnik przy ulicy Zielonej

W dniu 30 grudnia 2019 r. dokonano odbioru technicznego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Zielonej w Wolsztyni (...)

Ogród społeczny Cztery pory roku w Obrze

W dniu 30 grudnia 2019 r. dokonano odbioru technicznego II etapu zadania pod nazwą Ogród społeczny „Czter (...)

Pomoc Gminy dla Powiatu Wolsztyńskiego

Dnia 27 listopada i 10 grudnia bieżącego roku radni Rady Miejskiej w Wolsztynie przyjęli dwie uchwały o pomocy finanso (...)

Droga w Starym Widzimiu oddana do użytku

W dniu 23 grudnia 2019 roku dokonano odbioru technicznego drogi gminnej w Starym Widzimiu. Zakres przedmiotowego zam&o (...)

Droga na Berzynie oddana do użytku

W dniu 12 grudnia 2019 roku dokonano odbioru technicznego drogi gminnej na Berzynie. Zakres przedmiotowego zadania obe (...)

Wielka inwestycja spółki gminnej, PGK Sp. z o.o.

W latach 2018 – 2020 miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zamierza zrealizować projekt p (...)

Nowe strefy sportowo rekreacyjne w gminie Wolsztyn

Zakończono prace związane z wykonaniem ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych stref sportowo – rekreacyjnych (...)

Zakończono kolejny odcinek budowy ścieżki rowerowej Obra - Świętno

Inwestycja realizowana przez Gminę Wolsztyn  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno (...)

Nowy plac zabaw dla najmłodszych przy SP5 w Wolsztynie

Na etapie końcowym znajdują się prace związane z wykonaniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Inte (...)

Nowe oświetlenie w Karpicku przy ulicy Poznańskiej

W dniu 29 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na rozbudowę sieci oś (...)

Umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego we Wroniawach podpisana

W dniu 22 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę boiska wielofunkcyj (...)

Dotacja na budowę drogi podpisana

W dniu 25 października br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

100 000 zł na remont szatni na boiskach sportowych

W dniu 17 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  podpisana zos (...)

« »