Panorama Wolsztyna - obraz na żywo

Dzięki uprzejmości ks. Kanonika Sławomira Majchrzaka Proboszcza Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie, od dziś możemy oglądać na żywo obraz z wieży kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego. Całości prac związan (...)

Nowe tereny pod inwestycje w Gminie Wolsztyn

Głównym celem realizowanych przez gminę działań jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Jednym z obszarów wspierania przez nasz samorz (...)

Lunety widokowe - nowa atrakcja Wolsztyna

W dniu wczorajszym, t.j. 29 czerwca zostały zamontowane lunety widokowe w kilku miejscach, atrakcyjnych pod względem turystycznym jak i przyrodniczym. Jedna z nich – pojedyncza trafiła na wieżę obserwacyjno - wid (...)

Kolejna dotacja dla Gminy Wolsztyn

W dniu dzisiejszym, t.j. 26 czerwca w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Wieloletniego SENIO (...)

Aż 60 szt. nowych urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Wolsztyn

Już od 1 czerwca mieszkańcy Gminy Wolsztyn mogą korzystać z nowo zamontowanych urządzeń siłowni zewnętrznych. W tym roku Gmina zakupiła 60 szt. urządzeń siłowni zewnętrznych, które zlokalizowane są zarówn (...)

Powstaje nowa sala gimnastyczna w Wolsztynie

Rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie. Inwestycja obejmuje zakresem budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, budowę łącznika z istniejącym budynkie (...)

Trwa budowa domu dziennego pobytu w Wolsztynie

Gmina Wolsztyn realizuje obecnie zadanie pn. „Budowa domu dziennego pobytu w Wolsztynie”. Zakres inwestycji  obejmuje budowę budynku - Domu Dziennego Pobytu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach (...)

Rusza największa inwestycja drogowa gminy w roku 2017

Informujemy, że rozpoczęły się roboty budowlane związane z rozbudową drogi gminnej nr 569029P od drogi wojewódzkiej nr 305 w kierunku m. Adamowo.

(...)

Konsultacje społeczne projektu pt. Lokalny program rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2017 roku Burmistrz Wolsztyna wydał zarządzenie nr 127.2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsz (...)

Uwaga na strefę zamieszkania

Przypominamy Państwu, że w rejonie ulic: Kościelna, Rynek, Poznańska (od skrzyżowania z Rynkiem do skrzyżowania z ul. 5 Stycznia),  od  listopada  2016 roku funkcjonuje  &bd (...)

Budżet obywatelski gminy Wolsztyn na 2018 rok

Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców gminy Wolsztyn postanowiono podjąć działania mające na celu przygotowanie procedur i zasad realizacji tzw. budżetu obywatelskiego.W dniu 29 marca 2017 r. na s (...)

Poznańska jak z projektu

Uprzejmie informujemy, że zakończyły się prace związane z I etapem wymiany nawierzchni chodnika po lewej stronie ul. Poznańskiej – na odcinku od Rynku do Ronda Solidarności.

(...)

Plany nowego kąpieliska i plaży w Wolsztynie

W dniu 18 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie odbyła się prezentacja koncepcji na zagospodarowanie nabrzeża parku miejskiego w Wolsztynie. Dokument koncepcyjny pod nazwą KĄPIELISKO Z OCZYSZCZONĄ WODĄ I (...)

« »