wpisz słowo:   
 Czwartek,  21 Października 2021
 
 
A  A  A
2021-10-21
W 1978 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odsłonięto tablicę z popiersiem A. Sturnego
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2015-01-16
 Kwalifikacja Wojskowa

Kwalifikacja wojskowa w  Mieście i Gminie Wolsztyn potrwa od dnia 10 – 19 marca 2015 r. i dotyczy:

 • mężczyzn urodzonych w 1996 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osób urodzonych w latach 1994-1995, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
 • osób urodzonych w latach 1994-1995, które zostały przez Powiatową Komisję Lekarską uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby upływapo zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te jeszcze przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły lub złożą wnioski o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • kobiet urodzonych w latach 1991-1996, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Ponadto do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli takową posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kwalifikacje zawodowe) lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • aktualną dokumentację medyczną (z ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

 

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. egzamin maturalny, choroba, itp. ) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej  (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej dnia 31 grudnia 2014 r. ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłoszenia się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat.


Osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej, w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich zostanie orzeczona kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Zadania związane z określeniem kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane będą przez Powiatową Komisję Lekarską w Wolsztynie, która wyda orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych. Orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od jego odbioru. Dlatego każda osoba ma prawo do złożenia, w ciągu 2 tygodni odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. Wojewódzka Komisja Lekarska może wezwać osobę, która odwołuje się od decyzji powiatowej komisji lekarskiej i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać od niej przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. O zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej można się ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień po upływie 14 dni od dnia wydania orzeczenia.


Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością określoną w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. Nr 461 z późniejszymi zmianami).  
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-08-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silne porywy wiatru.
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-07-14 | Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady i wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-07-09 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-07-08 | Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady i wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2021-11-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-09
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-03
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 35
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2021
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"