wpisz słowo:   
 Niedziela,  14 Sierpnia 2022
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2021-08-11
 Dotacja na „Deszczówkę” podpisana!

W dniu 10 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
 podpisane zostały dwie umowy o dofinansowanie realizacji zadań pn.:

  • Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn – etap II” - kwota dofinansowania wynosi:44 087 zł.

  • Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn – etap III” - kwota dofinansowania wynosi: 50 000 zł.

 

Umowy podpisane zostały przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Wolsztyna Tomasza Spiralskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolsztyn Pani Anny Prządki.

 

Celem powyższych zadań jest zapobieganie negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i wykorzystanie wód opadowych w celu nawadniania terenów zielonych na terenie gminy Wolsztyn poprzez wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie na terenach przyległych do obiektów: Domu Dziennego Senior+ (etap II) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze (etap III). Pozwoli to na znaczące oszczędności w zużyciu wody z sieci wodociągowej wykorzystywanej do podlewania terenów zielonych.

W związku z inwestycją umieszczone zostaną dla każdego etapu po 3 zbiorniki bezodpływowe podziemne o pojemności 10m3 każdy.

W roku 2020 zrealizowano I etap inwestycji w zakresie wykorzystania wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn. Wykonano systemy zbierania i wykorzystania wód deszczowych z obiektów MOSiR w Wolsztynie, OSP i świetlicy wiejskiej w Obrze.